Osastot

Hattulan VPK:lla on kolme osastoa; hälytysosasto, nuoriso-osasto ja yleinen osasto. Alla osastojen esittelyt.

Hälytysosasto

Hälytysosaston ensisijainen tarkoitus on huolehtia pelastustehtävien hoitamisesta pelastuslaissa ja -asetuksessa sekä palokuntasopimuksessa määrättyjen velvoitteiden mukaisesti. Vuosittain hälytysosastolla on reilu 200 erilaista hälytystehtävää.

Hälytyksien lisäksi osasto harjoittelee säännöllisesti kerran viikossa yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Viikko harjoitusten lisäksi osasto osallistuu erilaisille kursseille ja koulutuksiin.

Hälytysosastossa on tällä hetkellä reilu 20 vapaaehtoista sopimuspalokuntalaista. Haemme joukkoomme jatkuvasti lisää toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Mikäli toiminta kiinnostaa ole yhteydessä palokunnan päällikköön.

Hälytysosasto harjoittelee joka tiistai klo 18 alkaen paloasemalla. 

Nuoriso-osasto

Nuoriso-osaston tarkoituksena on turvata palokuntatyön jatkuvuus ja opettaa nuorille tärkeitä taitoja palokunnan ulkopuolelle. Koulutuksen tavoitteena on antaa nuorille valmius toimia itsenäisesti, oikein ja turvallisesti niin maallikkona kuin palokunnassakin.

Varsinainen Hattulan VPK:n poikaosasto perustettiin 6.3.1960. Aktiivinen toiminta on jatkunut vuosien saatossa perinteikkäästi, tosin poikaosasto on muuttunut nuoriso-osastoksi tyttöjen tultua mukaan toimintaan. Nuoriso-osaston toiminnassa on mukana noin 15-20 nuorta.

Hattulan VPK:n nuoriso-osasto harjoittelee sovelletusti erilaisia pelastusalan tehtäviä, kuten alkusammutusta, letkujen, narujen ja tikkaiden käyttöä sekä ensiapua.

Alaikäraja nuoriso-osaston jäsenyydelle on kahdeksan vuotta. Täytettyään 16 nuori voi siirtyä harjoittelemaan hälytysosaston kanssa. Hälytyksille osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää ja vähintään pelastustyön peruskurssin suorittamista.

Hattulan VPK:n nuoret osallistuvat aktiivisesti alan leireille, kilpailuihin ja juhlatilaisuuksiin.

Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta ota yhteys nuoriso-osaston johtajaan.

Nuoriso-osasto harjoittelee perjantaisin klo 17 alkaen paloasemalla.

Yleinen osasto

Hattulan vapaapalokunnan toiminnassa on vahvasti mukana yleinen osasto ja sen tarjoituksena on muiden osastojen tukeminen ja vapaaehtoisen palokunta perinteen ja aatteen kehittäminen ja vaaliminen. Yleisen osaston perustava kokous järjestettiin 8. heinäkuuta 1996. Hatulan VPK:n naisosasto liitettiin yleiseen osastoon vuonna 2004.

Yleiseen osastoon voivat kuulua kaikki palokuntatoiminnasta kiinnostuneet, jotka eivät osallistu hälytystehtäviin.

Osasto hoitaa myös suhdetoimintaa palokunnan kannalta tärkeisiin sidosryhmiin ja avustaa varainhankinnassa. Osasto ottaa osaa palokunnan huoltotehtäviin ja operatiivisen toiminnan avustamiseen, kuten juoma- ja ruokahuoltoon, täydennyskaluston kuljettamiseen ja kaluston kunnostustehtäviin.

Niin ikään yleisen osaston jäsenet ovat mukana erilaisissa virkistys- ja talkootapahtumissa, sekä avustaa alan valistus- ja neuvontatehtävissä.