Yleinen osasto

Hattulan vapaapalokunnan toiminnassa on vahvasti mukana yleinen osasto ja se on virallinen osa VPK:n organisaatiota.

Yleisen osaston perustava kokous järjestettiin 8. heinäkuuta 1996.

Yleiseen osastoon voivat kuulua kaikki palokuntatoiminnasta kiinnostuneet, jotka eivät osallistu varsinaiseen sammutustyöhön sekä naisosasto, joka liitettiin yleiseen osastoon vuonna 2004.

Osaston tarkoituksena on vapaaehtoisen palokuntaperinteen ja –hengen vaaliminen ja kehittäminen, sekä VPK:n toiminnan tukeminen. Toiminnassaan osasto noudattaa palokunnan sääntöjä.

Yleisen osaston toiminnassa korostuvat palokuntatyön aatteelliset periaatteet ja tekemisen vapaaehtoisuus.

Se hoitaa myös suhdetoimintaa palokunnan kannalta tärkeisiin sidosryhmiin ja avustaa varainhankinnassa. Osasto ottaa osaa palokunnan huoltotehtäviin ja operatiivisen toiminnan avustamiseen, kuten juoma- ja ruokahuoltoon, täydennyskaluston kuljettamiseen ja kaluston kunnostustehtäviin.

Niin ikään yleisen osaston jäsenet ovat mukana erilaisissa virkistys- ja talkootapahtumissa, sekä avustaa alan valistus- ja neuvontatehtävissä.