Nuoriso-osasto

Varsinainen Hattulan VPK:n poikaosasto perustettiin 6.3.1960. Aktiivinen toiminta on jatkunut vuosien saatossa perinteikkäästi, tosin poikaosasto on muuttunut nuoriso-osastoksi tyttöjen tultua mukaan toimintaan. Yhteensä nuoriso-osaston toimintaan osallistui vuoden 2020 aikana 25 nuorta.

Hattulan VPK:n nuoriso-osasto harjoittelee sovelletusti palo- ja sammutustehtäviä; kuten alkusammutusta, letkujen, narujen ja tikkaiden käyttöä, sekä jonkin verran myös ensiavun antamista.

Alaikäraja nuoriso-osaston jäsenyydelle on kahdeksan vuotta. Täytettyään kuusitoista, nuori voi siirtyä harjoittelemaan hälytysosaston kanssa. Tehtäviin osallistuminen kuitenkin edellyttää 18 vuoden ikää ja vähintään sammutustyökurssin suorittamista.

Hattulan VPK:n nuoret osallistuvat aktiivisesti alan leireille, kilpailuihin ja juhlatilaisuuksiin.

Nuoriso-osaston johtajana toimii Juhani Rounala puh. 040 532 8172. Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta ota yhteys osaston johtajaan.

Nuoriso-osasto harjoittelee perjantaisin klo 17 alkaen paloasemalla.